lørdag, 13. juli - 2024
ForsideBivirkningerDiverse bivirkningerTo forældrepar skriver brev til Sundhedsstyrelsen

To forældrepar skriver brev til Sundhedsstyrelsen

To forældrepar til vaccineramte piger har for nyligt indsendt et åbent brev til Sundhedsstyrelsen med 24 spørgsmål samt dokumenteret information.

Brevet i sin helhed kan læses vi linket og vi deler ligeledes den indledende henvendelse. Der er også senere kommet svar fra Sundhedsstyrelsen i sagen, de svar kan også alle læses via linket.

Åbent brev til Henrik G. Jensen, chef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen

Kære Henrik G. Jensen

Vi sender et åbent brev til dig i kraft af din stilling som chef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen.

Der er vedhæftet et dokument med et antal spørgsmål som mange venter med spænding på at du besvarer.

Unge piger og kvinder der har modtaget HPV vaccinen, deres kærester, mænd og forældre – de venter alle med store forventninger på dine besvarelser.
Simones tilstand er forværret markant de sidste 2 uger. Hun kan ikke længere gå. Hun har konstante brændende smerter. Hun har været på Rigshospitalet og Synkope centeret, Frederiksberg – Ingen ved hvad de skal gøre ! I går talte jeg med en ung mor i telefonen der har så alvorlige bivirkninger at hun ikke længere kan passe sit job, sin familie, sin lille datter på 15 måneder. Ved afslutningen af samtalen stillede hun et spørgsmål – et spørgsmål som jeg vil bede dig Henrik G. Jensen om at besvare… Hun spurgte – Skal jeg være bange for at dø af det skidt de har sprøjtet i min krop ? Din kollega, Søren Brostrøm, henviser patienter til den lokale region. Som ansvarlig for Kvalitet og Patientsikkerhed beder vi dig om at indskærpe reglerne.

Vi har siden begyndelsen af august ønsket et ekspert panel nedsat. Et panel af kompetente personer der har et ønske om at redde menneskeliv.

Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

§ 31. Sundhedsstyrelsen nedsætter et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling.
Stk. 2. Panelet rådgiver efter indstilling fra den behandlende sygehusafdeling om behandling af patienter, der har en livstruende kræftsygdom eller anden lignende livstruende sygdom, der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet eller behandling for efter §§ 23, 27 og 30. Panelet kan endvidere rådgive om supplerende undersøgelser og behandlinger på offentlige sygehuse her i landet og om behandling efter §§ 23, 27 og 30.
Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om panelets sammensætning og virksomhed.
Stk. 4. Et regionsråd kan tilbyde de patienter, der er nævnt i stk. 2, henvisning til eksperimentel behandling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet.
Stk. 5. Forinden skal henvisningen med en indstilling fra den behandlende sygehusafdeling forelægges for Sundhedsstyrelsen til godkendelse.
Stk. 6. Sundhedsstyrelsen kan godkende en henvisning efter stk. 4 på baggrund af rådgivning fra panelet vedrørende eksperimentel behandling, hvis der kan være mulighed for, at en bestemt eksperimentel behandling på en nærmere angivet afdeling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet kan helbrede patienten eller forlænge patientens liv.

Flere personer har udtalt at der er tungtvejende dokumentation på at vaccinen har flere fordele end ulemper. Det glæder vi os til at se. Nogle har henvist til MTV rapporten fra 2007 som dokumentation – Den er ikke dokumentation, men en vurdering. En vurdering foretaget af et udvalg hvor en stor del af medlemmerne havde relation til medicinal branchen. For nyligt var der store overskrifter i medierne der påstod at ”Helt ny undersøgelse viser at HPV vaccinen er sikker” Den undersøgelse har offentligheden endnu ikke set. Der er dog kommet information om de data der er brugt. Størstedelen af de data der henvises til, er indsamlet i Sverige i perioden 2006-2009. En mindre del af data er indsamlet i Danmark i perioden 2006-2011. Her burde du måske i kraft af din rolle som chef for Kvalitet og Patientsikkerhed have korrigeret medierne for denne fejl.

WHO skriver at i USA dør 1,7 af 100.000 af livmoderhalskræft. Selvfølgelig et højt tal, hvis det kan nedbringes. I USA forventer man at mindre end 10% af alle bivirkninger bliver indberettet. Tager vi tallene fra Danmark, som Sundhedsstyrelsen oplyser, så har mindst 129 unge piger allerede nu bivirkninger der er så alvorlige at de ikke kan passe skole og job, ikke kan klare sig selv uden hjælp. 129 personer ud af 350.000 der har fået vaccinen. Det er 37 per 100.000 MINDST. Grunden til at vi skriver mindst er, at sygdommen, ubehandlet udvikler sig negativt. Det vil sige at af de cirka 800 indberetninger Sundhedsstyrelsen har modtaget, så er flere af de mindre alvorlige med stor sandsynlighed allerede nu, helbredsmæssigt i kategorien alvorlig. Hvis mønstret er det samme i Danmark som i USA, at mindre end 10% indberetter skader – Så bliver tallet katastrofalt højt.

På vegne af Simone
Jørgen & Mette Kenfelt

På vegne af Rikke
Inger & Karsten Viborg

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter