søndag, 19. maj - 2024
ForsideMisinformationMisinformation i medierneÅbent brev til Sundhedsstyrelsen efter HPV-artikel

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen efter HPV-artikel

Dyrlæge, Hanne Koplev, har skrevet et åbent brev til afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg, hvor hun ønsker dokumentation på flere af de fremførte påstande.

Den 18. januar skrev Sundhedsstyrelsen, at der ses et markant fald i tilslutningen til HPV-vaccinen. Den nye opgørelse viser, at medio november 2015 havde kun 24 % piger, født i år 2003, fået den første HPV-vaccine. I samme periode i 2014 viste en opgørelse, at 49 % af pigerne, født i 2002, havde fået det første stik.

Dyrlæge, Hanne Koplev, var hurtig til at reagere på nyheden, da hun undrede sig over flere af Sundhedsstyrelsens argumenter. Vi har her fået lov til at bringe det åbne brev i en tilrettet version:

”Kære Afdelingslæge Bolette Søborg

Angående din artikel: ”Markant fald i tilslutningen til HPV-vaccinen” har jeg nogle spørgsmål/kommentarer.

1)    Du siger, at: ”Hvis andelen, der er beskyttet med vaccinen, falder, så må vi desværre forvente at se flere tilfælde af livmoderhalskæft og flere kvinder, der dør af livmoderhalskræft”

Har du en uvildig, videnskabelig dokumentation for din udtalelse?

2)    I artiklen står der, at: ”I efteråret offentliggjorde først Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og siden Verdenssundhedsorganisationen WHO hver deres sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinerne. Resultat af begge undersøgelser var, at der ikke blev fundet sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og syndromerne POTS og CRPS.”.

Mig bekendt er de danske piger vaccinerede med Gardasil og de undersøgelser, vedrørende sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og syndromerne POTS og CRPS, som EMA har offentliggjort, foretaget med vaccinen Cervarix. Hvis jeg tager fejl, bedes du helt konkret henvise til videnskabeligt materiale, hvor Gardasil-vaccinen er undersøgt i relation til syndromerne POTS og CRPS. Det fremgår nemlig ikke af EMAs rapport. EMA refererer til sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinerne.

3)    I artiklen står der også, at I håber, ”at de nye grundige vurderinger kan genskabe tilliden til HPV-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet ”

Mig bekendt er bivirkningerne ved HPV-vaccinerne undersøgt med en placebo-vaccine indeholdende aluminiumsadjuvans eller andre vaccineadjuvanser. Men der er ingen undersøgelser, som tager højde for bivirkningerne ved HPV-vaccinerne i relation til disse adjuvanser. Hvis jeg tager fejl, bedes du helt konkret henvise til videnskabeligt materiale, hvor HPV-vaccinerne er undersøgt med anvendelse af et uvirksomt stof, f.eks. saltvand som placebo.  Det fremgår nemlig ikke af FDA´s rapport.

Du bedes vurdere, om antallet i forsøgsgruppen samt i placebogruppen (med brug af uvirksomt placebo-præparat) er stort nok til at opfange mulige bivirkninger, som syndromerne POTS og CRPS.

I det tilfælde at syndromerne POTS og CRPS kunne skyldes reaktion mod det neurotoksiske aluminiumsholdige adjuvans ville det være forventeligt med en vis frekvens af POTS og CRPS i befolkningen, idet der også indgår aluminiumsholdige adjuvans i andre børnevacciner.
Er der foretaget nogle forsøg, hvor frekvensen af POTS og CRPS undersøges i helt u-vaccinerede befolkningsgrupper, f.eks. Amish-folket, sammenholdt med frekvensen af POTS og CRPS i vaccinerede befolkningsgrupper?

4)    I artiklen står der til sidst, at ”Sundhedsstyrelsen er på vej med nye anbefalinger. Det sker i samarbejde med de fem regionale afdelinger, der har fået til opgave at tage sig af piger med uforklarede symptomer, som har mistanke om, at symptomerne kan skyldes bivirkninger efter HPV-vaccination.  Anbefalingerne skal sikre, at pigerne modtager et hensigtsmæssigt tilbud, der er ensartet på tværs af landet.”

Jeg vil først gøre opmærksom på, at også mus kan få bivirkninger ved vaccination med Gardasil-vaccinen: ”Behavioral abnormalities in young female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil”

Jeg har bemærket mig, at Sundhedsstyrelsen har sammensat en arbejdsgruppe til at løfte denne opgave med primært folk indenfor psykiatrien. Udenlandske læger påviser mange afvigende biomarkører (som også omtales i artikler om bivirkninger ved vaccination, f.eks. her), når de undersøger HPV-ramte piger. Besidder disse læger fra psykiatrien relevant faglig viden om disse biomarkører?

Hvad er i øvrigt Sundhedsstyrelsens holdning til, at Gardasil IKKE er undersøgt for mulig cancerogen effekt? Gardasil indeholder som bekendt aluminium, der er stærkt mistænkt for at være en medvirkende årsag til brystkræft.

Jeg vil afslutningsvis bemærke, at jeg går ind for vaccination, men disse bør være sikre og effektive, og der bør være uvildig videnskabelig dokumentation herfor.

Det er også min holdning, at befolkningen bør oplyses på et uvildigt og videnskabeligt grundlag, hvorved f.eks. forældre til piger, som påtænkes vaccineret, har mulighed for at træffe et velovervejet valg.

Det er mit indtryk, at mange offentlige sundhedsmyndigheder, foreninger som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, mange indenfor lægestanden med flere ukritisk har antaget, at vaccine-producenternes oplysninger er sande og videnskabeligt dokumenterede.

Med de bedste hilsner

Hanne Koplev,
Dyrlæge

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter