onsdag, 24. juli - 2024
ForsideBivirkningerDiverse bivirkningerForskningschef vil eksperimentere med vaccine på ni-årige

Forskningschef vil eksperimentere med vaccine på ni-årige

Forskningschef ved Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital, Jesper Mehlsen, er overrasket over antallet af bivirkninger ved HPV-vaccinen. Det får ham nu til at anbefale den fejlslagne HPV-vaccine til 9-årige piger.

Jesper Mehlsen var en af de første i Danmark til åbent at erkende, at bivirkningerne ved HPV-vaccinen var langt hyppigere og alvorligere end antaget. Mehlsen var medforfatter på studiet Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine (Mistænkte bivirkninger ved den kvadrivalente human papilloma-vaccine), som udkom i begyndelsen af året, og han har flere gange været i aviserne med advarsler om bivirkninger ved HPV-vaccinen. Senest har han måtte revidere sit tidligere estimat af hyppigheden af alvorlige bivirkninger fra 1 ud af 10.000 vaccinerede til 1 ud af 500:

“Det er kommet som en overraskelse for os, for vi havde i første omgang skudt på, at det var en ud af 10.000. Det er nok snarere en ud af 500”, siger Jesper Mehlsen, der driver et af de fem regionale HPV-centre, som åbnede den 1. juni, og skal stå i spidsen for at koordinere arbejdet på tværs af landet (…) “Den der vægtskål, der hedder, hvad vi forebygger, og hvad omkostningerne er, begynder at bevæge sig nedefter. Det skal man være opmærksom på,” siger Jesper Mehlsen.

Det er dog ikke blot de seneste indberetninger, der er kommet som en overraskelse for Jesper Mehlsen. Han er medforfatter på flere studier, der tidligere har konkluderet, at HPV-vaccinerne er ganske uproblematiske. I et studie fra 2014 med titlen Long-term Study of a Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine (Langtids-studie a kvadrivalent human papillomavirus-vaccine) finder Mehlsen og hans medforfattere det således kun nødvendigt at ofre en kort sætning i abstractet på bivirkninger:

No new significant serious adverse events were observed for 8 years postvaccination in both genders (Ingen nye vigtige alvorlige bivirkninger blev observeret i 8 år efter vaccination). De 1 ud af 500 alvorlige bivirkninger, Mehlsen nu anslår, materialiserede sig hverken i det studie eller nogen andre, som Mehlsen har været forfatter på eller har kendskab til som førende ekspert på området.

Men ingen af disse mange overraskelser eller vægtskåle, der begynder at bevæge sig nedefter, har fået Mehlsen til at tabe troen hverken på HPV-vaccinen eller på lødigheden af de mange sikkerhedsstudier, som har vist sig at ramme helt ved siden af. I stedet for at finde fejl ved vaccinen har Mehlsen fundet fejl ved vaccineofrene. De er for gamle og dyrker for meget sport:

”Vi kan se, at jo ældre pigerne er, jo større risiko ser der ud til at være for at de får bivirkninger. Så hvorfor ikke bare vaccinere pigerne som ni-årige? Der er ikke mange ni-årige, der er på landsholdet, og vaccinen er godkendt ned til ni-årsalderen.”

Vaccinen var også godkendt til de ældre piger, men Mehlsen og hans kolleger havde alligevel overset de mange alvorlige bivirkninger i samtlige sikkerhedsstudier. Men i stedet for at stille vaccineprogrammet i bero til sagen er blevet ordentligt undersøgt, ser Mehlsen blot en mulighed for at vaccine pigerne i en endnu yngre alder, et eksperiment som næsten udelukkende bygger på Mehlsens personlige teori om, at det ikke er vaccinen, ikke kriminelt mangelfulde sikkerhedsstudier, ikke forskernes og sundhedsmyndighedernes inkompetence eller inhabilitet, men sport, der er skyld i de mange vaccinebivirkninger, som bliver observeret overalt i verden:

Det ser ud til, at der er en sammenhæng mellem intensiv træning og bivirkninger efter HPV-vaccinen. Det siger overlæge og forskningschef ved Synkopecentret på Frederiksberg Hospital, Jesper Mehlsen (…) Han har undersøgt 90 kvinder, der har fået bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccinen (…) Undersøgelsen viser, at to tredjedele af kvinderne dyrkede idræt i omkring 20 timer om ugen. Halvdelen af dem – altså en tredjedel af hele gruppen – havde været på landsholdet i deres idrætsgren.”

Spørgeskemaer uddelt til 90 mulige vaccineofre i en undersøgelse, som Mehlsen selv erkender end ikke kan afgøre, om skaderne overhovedet er vaccinerelaterede: “Vores fund hverken bekræfter eller afviser en årsagssammenhæng med HPV-vaccine”.

Det er det spinkle grundlag på hvilket, han anbefaler nye menneskelige eksperimenter i stor skala med endnu yngre piger. Det er dette vaccineglade vanvid på den ene side og på den anden side Sundhedsstyrelsens kategoriske benægtelse af, at problemet overhovedet eksisterer, befolkningen har at vælge imellem. Men lad os blot antage, at Mehlsen har ret, det er pigerne og deres sport, det er galt med og ikke en uberegnelig vaccine, som forskerne i talrige kliniske studier ikke har opdaget er farlig. Og lad os ydermere antage, at Mehlsens usandsynlige tal kommer til at holde globalt, at vaccinebivirkningerne hos to tredjedele af pigerne skyldes intensiv sport. Hvad har så forårsaget bivirkningerne hos den sidste tredjedel? Den tredjedel repræsenterer stadig 1 alvorlig bivirkning ud af 1500 vaccinerede piger.

Mehlsen var overrasket over, at der var flere end 1 alvorlig bivirkning ud af 10.000, så 1 ud af 1500 repræsenterer stadig en seks-syvdobling i forhold til forventningerne. Hvor mange flere overraskelser, og hvor mange flere eksperimenter på stadig yngre børn skal vi igennem for at finde årsagen til disse bivirkninger?

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter