Om os

Sidens stiftere

Sarah Jensen

Sarah Jensen – Jeg er uddannet cand.scient.san.publ (folkesundhedsvidenskab) og har tidligere arbejdet hos bl.a. Kræftens Bekæmpelse. Jeg har også været bestyrelsesmedlem i foreningen Vaccinationsforum (er nu suppleant) og har ud over mine artikler på denne side, skrevet flere artikler om bl.a. vacciner og kritik af medicinalindustriens studier samt sundhedssystemets måde at håndtere HPV-vaccinen på. Min interesse for HPV-vaccinen startede i slutningen af 2012, da vaccinen blev gjort gratis for kvinder i min aldersgruppe og mange af mine veninder dermed begyndte at få vaccinen. Med baggrund i min uddannelse og interesse for det sundhedsvidenskabelige perspektiv, begyndte jeg at undersøge hvilke studier der forelå om HPV-vaccinen. Allerede i 2007, kort efter at vaccinen var blevet indført i Danmark, havde jeg læst en artikel, om at HPV-vaccinen ikke var bevist effektiv og desuden kunne medføre alvorlige bivirkninger grundet dens indholdsstoffer. Dengang var der dog ikke mange videnskabelige studier, der bakkede op om disse antagelser, men da jeg fik kigget litteraturen igennem igen i 2012, var disse stille begyndt at dukke op. Samtidig med det begyndte jeg at få kendskab til hvilke bivirkninger vaccinen kunne give, men som ikke blev anerkendt af myndighederne, hvor meget medicinalindustrien kunne manipulere med data, samt betale sig til indflydelse. Som der står beskrevet om siden her (der startede som en Facebook-side), er den oprettet efter at jeg blev censureret væk fra Kræftens Bekæmpelses side, blot ved at diskutere videnskabelige artikler og videregive oplysning om vaccinens egentlige manglende effekt samt potentielle bivirkninger. Jeg begyndte derfra min kamp for retfærdig oplysning.

Christian Jakobsen – Jeg har studeret cand.negot.arabisk (økonomi, marketing og erhvervssprog) og jeg har siddet i bestyrelsen på Syddansk Universitet – som studenterindvalgt. Min interesse for HPV-vaccinen begyndte i starten af 2013, som følge af de mange indberetninger om bivirkninger, der begyndte at se dagens lys – både gennem de konventionelle medier og specielt på de sociale platforme. Ud over en interesse i det sundhedsmæssige aspekt ved vaccinen, har jeg også en interesse i det bredere økonomiske aspekt, bl.a. hvor vidt vaccinen rent faktisk er økonomisk rentabel når det kommer til antal liv reddet, kontra de andre muligheder for behandling og forebyggelse der findes i dag. Ligeledes har jeg en interesse i HPV-vaccinen ud fra et marketingsmæssigt og reklamemæssigt synspunkt, specielt pga. den måde vaccinen er blevet markedsført i Danmark og i udlandet og de virkemidler der er brugt. Den type reklame, der henvender sig meget direkte til unge mennesker og børn, er noget helt nyt som ikke tidligere er set, og netop måden at markedsføre Gardasil, kan i fremtiden komme til at danne præcedens for promovering af medicin, der har begrænsede gavnlige effekter, og derfor ikke kan sælges på sine meritter alene. Jeg har som Sarah, ud over artiklerne her på siden, skrevet flere artikler om bl.a. vacciner, mere specifikt de politiske og økonomiske aspekter. Jeg har ligeledes lavet flere videoer om vacciner og medicinalindustrien, samt oversat flere videoer fra engelsk til dansk – de kan alle ses her på siden eller på Youtube.

Skribent

ClausClaus Jensen – Jeg har studeret engelsk og filosofi (MA) og litteraturvidenskab. Min interesse for virusser og vacciner blev for vakt på et tidspunkt, hvor jeg rejste meget og konstant skulle vaccines for dette og hint. Jeg opdagede, at jeg blev tilbudt vacciner for visse sygdomme, selvom landet, jeg skulle besøge på det tidspunkt, kun kunne opvise en håndfuld tilfælde om året.  Jeg begyndte at undersøge nærmere og opdagede hurtigt et påfaldende mønster: Med få års mellemrum bliver der varslet apokalyptiske pandemier, AIDS, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza osv, senest ebola, hvor skrækscenarier med helt op til 1,4 millioner ofre inden for få måneder blev projiceret af det amerikanske Centers for Disease Control (CDC). Fælles for alle disse pandemier er, at de aldrig bliver til noget, i hvert fald ikke hos os i Nordeuropa og Vesten generelt. Dette gjorde mig for alvor skeptisk, og jeg begyndte at applikere den grundlæggende skeptiske metode i filosofi over for alle aspekter af lægevidenskaben i almindelighed og virusser og vacciner i særdeleshed. Jeg bestræber mig på at behandle alle autoriteter respektløst, opsøge alternative synspunkter og præsentere de skæve vinkler. Dette står i modsætning til en anden form for (såkaldt) filosofi, som er fremherskende i dag, hvor fagfilosoffer lader sig lede i stedet for blot at informeres af videnskaben og repræsenterer den til enhver tid herskende videnskabelige konsensus, også når konsensus tydeligt er influeret af økonomiske og politiske faktorer. HPV-vaccinen blev udviklet og kom på markedet kort efter jeg var begyndt at interessere mig for disse emner for alvor, så jeg har kunnet følge det mediecirkus, der har været omkring den næsten fra starten. Jeg betragter det som et perfekt eksempel på den blanding af forhastede multitimillion-dollar investeringer baseret på et endnu vaklende videnskabeligt grundlag og almen fejlprioritering inden for folkesundhed, som nødvendiggør de efterhånden velkendte koordinerede bombardementer med aggressive marketing- og lobbykampagner og afføder en fanatisk attitude grænsende til det religiøse hos både myndigheder lægevidenskabens repræsentanter.

Om siden

HPV Vaccine Info (Til Kamp for Retfærdig Oplysning om HPV-vaccinen) blev oprettet som svar på Kræftens Bekæmpelses måde at censurere folk ud af deres forum. Facebooksiden “Vidunderlivet” censurerer bl.a. de folk ud, som stiller relevante, kritiske spørgsmål til HPV-vaccinen, eller som oplyser om saglig ny viden om bl.a. HPV-vaccinens manglende effekt, samt skadelige bivirkninger. En sådan manipulerende måde at dække over et emne på bør stoppes, for alle har ret til at kende til fordele og ulemper om HPV-vaccinen før de træffer deres valg om hvor vidt de skal vaccineres. Det mener Kræftens Bekæmpelse og “Vidunderlivet” tilsyneladende ikke, da det vil skræmme piger fra at blive vaccineret og dermed påvirke indtjeningen for deres samarbejdspartnere i medicinalindustrien.

Siden blev først oprettet på Facebook i november 2012 og der er heldigvis kommet mere medieomtale sidenhen, og både bivirkninger og vaccinens indtil nu manglede dokumenterede effekt er blevet omtalt. Ligeledes er der kommet mange nye sager frem hen over sommeren 2013, efter at folk er blevet opmærksomme på hvilke eventuelle bivirkninger der kan kædes sammen med HPV-vaccinen. Men emnet er stadig langt fra fyldestgørende i mediebilledet og det er bl.a. noget denne side ønsker at påvirke.

Denne side arbejder på at informere om den nyeste relevante viden på området, med baggrund i videnskabelig litteratur, medier og case-tilfælde.

Hvis man oplever bivirkninger efter HPV-vaccination er det vigtigt at få det registreret, for at give det bedst mulige billede over den mulige sammenhæng mellem vaccination og bivirkninger. Dette kan ske enten via egen læge eller via det nedenstående link.

www.meldenbivirkning.dk

Vi har desværre modtaget henvendelser fra piger, der siger, at deres læge ikke tager bivirkningerne alvorligt, hvorfor man i dette tilfælde selv bør indrapportere bivirkningen, hvis man mistænker en sammenhæng. Autoimmune sygdomme kan komme snigende og i op til cirka 2 år efter vaccination.

Hvis man ønsker konkret vejledning om HPV-vaccinationskomplikationer eller ønsker hjælp og vejledning, så kan Landsforeningen HPV-Birvirkningsramte være til hjælp. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte er en forening, der bl.a. har til formål at fremme støtten til vaccineskadede, samt at varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder og offentligheden.

www.hpv-bivirkningsramte.dk