Om os

HPV Vaccine Info bliver drevet af passionerede skribenter. Siden blev oprettet som svar på Kræftens Bekæmpelses måde at censurere folk ud af deres forum. Facebooksiden “Vidunderlivet” censurerer bl.a. de folk ud, som stiller relevante, kritiske spørgsmål til HPV-vaccinen, eller som oplyser om saglig ny viden om bl.a. HPV-vaccinens manglende effekt, samt skadelige bivirkninger. En sådan manipulerende måde at dække over et emne på bør stoppes, for alle har ret til at kende til fordele og ulemper om HPV-vaccinen før de træffer deres valg om hvor vidt de skal vaccineres. Det mener Kræftens Bekæmpelse og “Vidunderlivet” tilsyneladende ikke, da det vil skræmme piger fra at blive vaccineret og dermed påvirke indtjeningen for deres samarbejdspartnere i medicinalindustrien.

Siden blev først oprettet på Facebook i november 2012 og der er heldigvis kommet mere medieomtale sidenhen, og både bivirkninger og vaccinens indtil nu manglede dokumenterede effekt er blevet omtalt. Ligeledes er der kommet mange nye sager frem hen over sommeren 2013, efter at folk er blevet opmærksomme på hvilke eventuelle bivirkninger der kan kædes sammen med HPV-vaccinen. Men emnet er stadig langt fra fyldestgørende i mediebilledet og det er bl.a. noget denne side ønsker at påvirke.

Denne side arbejder på at informere om den nyeste relevante viden på området, med baggrund i videnskabelig litteratur, medier og case-tilfælde.

Hvis man oplever bivirkninger efter HPV-vaccination er det vigtigt at få det registreret, for at give det bedst mulige billede over den mulige sammenhæng mellem vaccination og bivirkninger. Dette kan ske enten via egen læge eller via det nedenstående link.

www.meldenbivirkning.dk

Vi har desværre modtaget henvendelser fra piger, der siger, at deres læge ikke tager bivirkningerne alvorligt, hvorfor man i dette tilfælde selv bør indrapportere bivirkningen, hvis man mistænker en sammenhæng. Autoimmune sygdomme kan komme snigende og i op til cirka 2 år efter vaccination.

Hvis man ønsker konkret vejledning om HPV-vaccinationskomplikationer eller ønsker hjælp og vejledning, så kan Landsforeningen HPV-Birvirkningsramte være til hjælp. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte er en forening, der bl.a. har til formål at fremme støtten til vaccineskadede, samt at varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder og offentligheden.

www.hpv-bivirkningsramte.dk