onsdag, 24. juli - 2024
ForsidePolitikPolitikBivirkninger efter HPV-vaccinen er på eget ansvar

Bivirkninger efter HPV-vaccinen er på eget ansvar

Står du og overvejer at få HPV-vaccinen, eller give den til din datter, så skal du være opmærksom på, at alle fremtidige bivirkninger er på eget ansvar, og at mistanken til HPV-vaccinen ikke hjælper i sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af det sidste års mange henvendelser til sundhedssystemet, hvor piger og kvinder mistænker opståede symptomer i relation til HPV-vaccinen, udarbejdet nogle anbefalinger, der skal sikre et ensartet tilbud. Men disse anbefalinger tager udgangspunkt i, at styrelsen ikke ser nogen dokumentation for en forbindelse mellem symptomer og vaccinen.

Sundhedsstyrelsens nye tilbud, ”En indgang”, er derfor nærmere blevet en hån mod bivirkningsramte kvinder. I anbefalingerne lægges der meget vægt på at vurdere patienten ud fra en bio-psyko-social helhedsvurdering: ”Vurderingen kan medvirke til at afklare, hvorvidt patienten har en somatisk, psykisk eller funktionel sygdom, (…)”. Til dette henvises der til et spørgeskema, som også Statens Serum Institut i øjeblikket har sendt ud til udvalgte vaccinerede og ikke-vaccinerede.

Den bagvedsstående arbejdsgruppe består overvejende af psykiatriske læger, hvilket tydeligt ses. I spørgeskemaet er der både et afsnit til psykiatrisk udredning og et symptomscreeningsafsnit for funktionelle lidelser og Bodily Distress Syndrome (BDS). To forskningsdiagnoser, der hverken er anerkendt eller findes i officielle sygdomsregistre.

Frem for at tage disse vaccineskadede piger seriøst, begynder man altså at spørge ind til, om de før vaccination følte et pres af kravene på uddannelsen, hvilken uddannelse forældrene har, om man har haft andre fritidsinteresser end idræt, om man før vaccinen følte sig trist, nervøs, ensom, hvornår man først havde samleje osv. Til den seneste høring i Folketinget snakkede professor Yehuda Shoenfeld en del om at være opmærksom på biomarkører, men i det seneste tiltag, er der ikke nævnt noget, der indikerer en interesse herfor.

Sundhedsstyrelsen har i deres tiltag således meldt klart ud, at de ikke anerkender HPV-vaccinens bivirkninger. Dette afspejles også meget godt i sundhedsvæsenet ved at der, på trods af over 2000 pigers i alt 17.000 indberettede bivirkninger, til dags dato kun er givet anerkendende erstatning til 3 personer. Har du bare én gang været ved lægen, så skal du være forberedt på, at dette vil kunne blive brugt imod dig, som et argument til hvorfor vaccinen ikke har givet dig bivirkninger, men at du altid har fejlet noget.

I fredags skrev Politiken så om det nye tiltag med overskriften: ”Sundhedsstyrelsen: Stop fokus på HPV-vaccinen – lad os nu hjælpe pigerne”. Det tydeliggøres også her, at der ikke tages ansvar for de bivirkninger, som HPV-vaccinen kan give. Leif Vestergaard Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse er yderst begejstret for det nye  tiltag. Som han selv siger det: ”Jeg har været ked af, at debatten har handlet om, at vaccinen ikke giver bivirkninger, og pigerne derfor ikke har skullet i behandling. Hold nu op. De piger har det dårligt og skal have hjælp”. Som vi ser på det, har debatten dog hele tiden handlet om at vaccinen netop giver bivirkninger. Men hvilken ny hjælp er der mon tale om?

Overlæge på Synkopecenteret, Jesper Mehlsen, mener, at der mangler fokus på hvordan man behandler de tusindvis af danske piger, som oplever uforklarlige symptomer efter HPV-vaccinen: ”Det er fint, at vi udreder patienterne, men hvis vi ikke stiller dem en behandling i udsigt, er vi lige vidt. Og selv om vi mangler viden på området har vi på Synkopecentret med succes testet samtaler med psykolog, samtaler med diætist om en fornuftigt kost og ikke mindst specialiseret genoptræning. Det kunne anbefalingerne godt have taget med. Derfor handler anbefalingerne dybest set om at høvle ventelisterne ned uden at skele til kvalitet i behandlingen af pigerne, og det er tyndt,” siger han til Ugeskrift for Læger.

Til Jyllands Posten uddyber Mehlsen om det behov, der er for psykologer: “Når man har været igennem hospitalsvæsnet i flere år, uden nogen har fundet en forklaring på, hvad man fejler, bliver man psykisk påvirket”.

Ifølge “En indgang” vil kun personer med en diagnose tilbydes relevant behandling. Men i og med at stort set alle bivirkningsramte mangler en passende diagnose, vil de være lette at putte over i en psykiatrisk kasse, hvor den tilbudte behandling vil være helt misforstået.

Karsten Viborg, formand i foreningen HPV-Bivirkningsramte, var hurtig til at reagere på det nye tiltag: ”Sundhedsstyrelsens udmelding er forventelig, men meget bekymrende. Styrelsen har valgt at nedtone de alarmsignaler der kommer fra de læger der ser HPV-patienterne. Det er piger, der har et til fælles, de var raske før de blev vaccineret, efter vaccination mod HPV-virus er de invaliderende syge.”

Som Karsten Viborg videre skriver, har pigerne de samme symptomerne, som producenten oplyser i de kliniske studier. Alligevel har Sundhedsstyrelsen så accepteret, at et sted mellem 0,5-3,5% af alle dem der bliver vaccineret med HPV-vaccinen, bliver alvorligt syge, uden mulighed for behandling. Dette betyder konkret, at der er langt større risiko for at blive invalideret af vaccinen som 12-årig, end for at dø af livmoderhalskræft som 70 årig.

”Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte har en klar forventning om at bevisbyrden flyttes tilbage til producenten. Det er ikke rimeligt, at 12-årige børn har bevisbyrden.

Producenten, og i særdeleshed Sundhedsstyrelsen på baggrund af dagen udmelding, må fremvise bevis for, at det ikke er HPV-vaccinen, der har invalideret tusinder af danske børn og unge. De har alle de symptomer, der kendes fra de kliniske studier. Findes dette bevis ikke, udøver Sundhedsstyrelsen bevidst legemsbeskadigelse”.

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter