onsdag, 24. juli - 2024
ForsideVidenskabNyt japansk studie om HPV-vaccinens bivirkninger

Nyt japansk studie om HPV-vaccinens bivirkninger

I juni 2014 blev den første japanske artikel om HPV-vaccinens bivirkninger publiceret i tidsskriftet Internal Medicine. Studiet forsøger at udrede årsagen til vaccinerede pigers neurologiske manifestationer.

HPV-vaccinerne, Gardasil og Cervarix, blev begge introduceret i Japan i 2010, mens det i april 2013 blev anbefalet, at alle 13-16 årige piger skulle lade sig vaccinere. Efter denne periode med øget vaccinering kom der samtidig et øget fokus på vaccinernes sikkerhed. Myndighederne har sidenhen sat anbefalingen af vaccinen i bero på ubestemt tid, grundet de mange indrapporterede bivirkninger.

De bivirkninger, der typisk opstår i forbindelse med vaccination, er feber, hovedpine og lokal smerte ved injektionsstedet. Men hos de japanske kvinder blev der yderligere observeret en høj forekomst af kroniske smerter i ekstremiteter – ofte kompliceret af voldsomt skælvende, ufrivillige bevægelser. Ligeledes i nogle tilfælde med alvorlig, spontan smerte i ekstremiteterne, ledsages det af kulde i de involverede lemmer, der giver en mærkbar forstyrrelse i de daglige aktiviteter. Denne tilstand menes at være en form for Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS), men er endnu ikke blevet bekræftet.

Kriterierne for CRPS er som følgende:

 1. Vedvarende smerte, som ikke kan tilskyndes en specifik hændelse.
 2. Mindst ét symptom fra tre af de følgende fire kategorier:
  Sensorisk: Spontan smerte, forøget smertefølelse (hyperalgesi).
  Vaskulær: Asymmetri i hudtemperatur, ændringer i hudfarve, blodkar udvides eller sammentrækkes (vasodilation/vasokonstriktion).
  Ødem: Svedændringer, udtalt svedning (hyperhidrose), hævelse.
  Motorisk/trofisk: Kraftnedsættelse (svaghed), rysten, ufrivillig/forkert spænding i muskel (dystoni), koordinationsproblemer, stive led, nedsat bevægelse, ændringer i hår, negle og hud.
 3. Ved evalueringen skal der vises mindst ét bevis i to eller flere af de fire overstående kategorier.’
 4. Der er ingen anden diagnose, som bedre forklarer symptomerne.

I perioden juni 2013 til marts 2014 blev 44 piger undersøgt, 4 dog ekskluderet grundet en anden, tidligere diagnose fra et andet hospital.
Pigernes kliniske manifestationer var typisk hovedpine (70 %), generel træthed (53%), kulde i benene (53%), smerte i lemmer (50%), svaghed i lemmer (48%), svært ved at komme op (48%), besvimelse (ortostatisk) (43%), en nedsat evne til at lære (43%), artralgi/ledsmerte (43%), rystelser i lemmer (40%), gangforstyrrelser (40%), forstyrret menstruation (35%) og svimmelhed (30%).

5 cases bliver derpå detaljeret beskrevet i studiet:

 1. En 18-årig kvinde henvendte sig med vedvarende hovedpine og alvorlig, generel træthed. Da hun i august 2011 modtog den første HPV-vaccine, begyndte hun få dage senere at lide af alvorlige mavesmerter samt hovedpine. Ved MR scanning fandt man intet unormalt. Men hendes vedvarende hovedpine førte til psykisk ustabilitet samt søvnbesvær i en grad, så hun ikke længere kunne passe skolen. Hun blev derpå henvist til en psykiatrisk klinik, der diagnosticerede hende som ’ikke omstillingsparat’. Ved den anden dose i oktober 2011 forværredes hendes mavesmerte samt hovedpine. Hun var især træt om morgenen og fik adskillige typer medicin mod sine symptomer, uden at noget af det hjalp. Ved en endoskopisk undersøgelse fik hun diagnosticeret ’overfladisk mavekatar’, som man mente kunne skyldes psykisk stress. I 2013 begyndte hun pludselig at opleve besvimelser. Ved en ny udredning af forskerholdet fandt man, at hendes symptomer mødte kriteriet for ortostatisk dysregulering (OD) foreslået af det japanske Pædiatrisk Selskab. Hun fik derpå givet en ny speciel type medicin, der lettede symptomerne, og hendes daglige aktiviteter forbedrede sig betydeligt.
 2. En 15-årig pige blev henvist til forskerholdet på grund af vedvarende hovedpine, smerter i ekstremiteterne og gangforstyrrelser. Hun havde fået sin første HPV-vaccine i februar 2011 og den tredje dosis i september 2011. Hendes hverdag var uændret indtil maj 2012, hvor hun begyndte at klage over en skarp smerte i øjet samt dobbeltsyn. Hun oplevede desuden svaghed i lemmer. MR-scanning og rutinemæssige laboratorieprøver viste intet unormalt. Hun begyndte at droppe skolen på grund af smerte og klodsede bevægelser i hænderne. Derudover blev hun sensitiv overfor lyd og hudstimulering. Eksempelvis kunne hun gå i en paniktilstand, når hun skulle tage bad og fik ufrivillige rystelser i benene. Efter at have opsøgt flere hospitaler blev hun til sidst diagnosticeret med en psykiatrisk eller angstlignende lidelse. I juli 2013 udviklede hun svær anoreksi, muligvis grundet de ubehagelige følelser i arme og ben. Selvom hun blev behandlet for en spiseforstyrrelse, blev hendes tilstand ikke bedre. Forskerholdet undersøgte pigen og fandt hvad der svarede til diagnosen CRPS-I. Hun blev desuden diagnosticeret med Ortostatisk Hypotoni (OH) – dvs. blodtryksfald. Efter specifik behandling kom hun i bedring og kunne til sidst genoptage skolegang.
 3. En 13-årig pige blev henvist til forskerholdet grundet tilbagevendende smerte i lemmer samt hovedpine og gangbesvær. Hun blev vaccineret (med Gardasil) i juni 2012 og begyndte to uger senere at lide af en vedvarende høj feber og hovedpine. Hun blev undersøgt på hospitalet, men hverken ved de rutinemæssige laboratorieprøver, endoskopi eller CT fandt man unormale resultater. Adskillig medicin (NSAIDs) blev givet, men uden at det hjalp. Hun fik derfor en foreløbig diagnose som havende psykosomatisk feber. I januar 2013 fik hun den tredje vaccine. Hendes høje temperatur og generelle utilpashed forsvandt gradvist, til gengæld oplevede hun en forværring med rystelse i lemmer, der resulterede i søvnløshed. I marts 2013 udviklede hun alvorlig smerte i lemmer samt hjertebanken; Smerten begrænsede hendes bevægelse i skulder og lår, undertiden ledsaget af lammelse af hænder og ben. Hendes tilstand blev anset for at være af psykosomatisk karakter og hun holdt op med at gå i skole for i stedet at holde sig hjemme. Forskerholdet undersøgte hende og fandt at hun levede op til CRPS-I kriterierne og fik desuden diagnosen POTS. Hun kom under en ny behandlingsform og fik langsomt forbedret sit gangbesvær.
 4. En 16-årig pige blev henvist til forskerholdet med poly-artralgi, smerte i ben og svaghed. Hun modtog sin første HPV-vaccine i oktober 2011 og den tredje dosis i marts 2012. En måned efter den sidste vaccine bemærkede hun ledsmerter i knæet og generel træthed, med en let forhøjet kropstemperatur. Hun besøgte et par ortopædkirurgiske klinikker, uden at få en endelig diagnose. Ledsmerterne fortsatte til andre led, og patienten begyndte at lide af tilbagevendende rysten i lemmer i løbet af efteråret. I begyndelsen af januar 2013 udviklede hun alvorlig smerte i begge lægmuskler, der resulterede i et behov for en kørestol. Hun blev undersøgt på et hospital, hvor de fandt nogle specifikke antistoffer og gav hende noget medicin. Alle hendes symptomer vedblev dog og hun måtte droppe skolen. Forskerholdet undersøgte hende og fik hende diagnosticeret med CRPS-I samt OH.
 5. En 15-årig pige henvendte sig med klager over forbigående svaghed i lemmer og besvimelse. Hun modtog sin første HPV-vaccine (Gardasil) i maj 2010 i USA. Hun modtog den tredje dose i december 2010. Et par dage efter begyndte hun at mærke smerte og svaghed i de nedre lemmer, især i det venstre ben, hvilket førte til gangbesvær. Dette symptom aftog igen efter nogle dage. Men efter en måned udviklede hun følelsesløshed og svaghed i begge hænder, som varede i to dage. Forbigående svaghed optrådte gentagende gange i både hænder og ben, og patienten oplevede efterfølgende besvimelse og ubehag i maven. Hun vendte tilbage til Japan i april 2012 og blev undersøgt på et hospital, uden nogle resultater. Udover tilbagevendende svaghed i lemmer, oplevede patienten en nedsat evne til at lære i skolen. Forskerholdet undersøgte hende og diagnosticerede hende med diagnosen CPRS-I samt POTS. Efter specifik behandling begyndte hendes symptomer i lemmerne at forsvinde.

Hos i alt 4 ud af de 40 kvinder fik de diagnosen POTS. Interessant nok har langt de fleste POTS patienter en historie med tidligere virusinfektion. Ingen af disse vaccinerede kvinder havde dog haft en virusinfektion tidligere, hvilket forstærker sammenhængen mellem vaccination og udvikling af POTS. Ligeledes har flere tidligere studier beskrevet udviklingen af POTS efter HPV-vaccination.

Hele studiet kan findes her:

Peripheral sympathetic nerve dysfunction in adolescent Japanese girls following immunization with the human papillomavirus vaccine

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter