onsdag, 24. juli - 2024
ForsideSeneste nytEndnu et studie om POTS efter HPV-vaccination

Endnu et studie om POTS efter HPV-vaccination

POTS studie

Et nyt studie fra marts 2014 omhandler bivirkningen POTS efter HPV-vaccination.

Studiet, der bl.a. er skrevet af Lucija Tomljenovic, ph.d, samt den anerkendte professor Yehuda Shoenfeld,  gengiver en case samt litteratur om POTS efter HPV-vaccination. Studiet opsummerer ud fra et tidligere studie af Blitshteyn (2014), at det er muligt, at nogle patienter med POTS er udiagnosticerede eller fejldiagnosticerede med angst- eller paniklidelser, hvilket fører til underrapportering og mangel på data på forekomsten af POTS og andre autonome forstyrrelser efter vaccination. En analyse af den amerikanske VAERS database underbygger denne bekymring. I særdeleshed fordi størstedelen af POTS-relaterede symptomer blev rapporteret hos 4-16% af HPV-vaccinemodtagere, mens POTS kun er rapporteret i 0,07 % af tilfældene, som det kan ses på billedet øverst.

Postural Orthostatic Tachycardia With Chronic Fatigue After HPV Vaccination as Part of the Autoimmune/Autoinflammatory Syndrome Induced by Adjuvants”: Case Report and Literature Review

De typiske symptomer ved POTS, kan bl.a. ses på billedet, hvilket på dansk svarer til: Bevidsthedstab, svimmelhed, hovedpine / migræne, kvalme, kronisk træthedssyndrom og træthed, rystelse og hjertebanken, åndenød, hurtig puls og influenzalignende symptomer. Idet POTS har nogle meget forskelligtartede symptomer og derudover har en hyppig samtidig forekomst med andre autoimmune sygdomme, er POTS vanskelig at diagnosticere og medfører, at mange tilfælde aldrig rapporteres.

Kronisk træthedssyndrom (CFS) nævnes ligeledes i studiet, idet det er en af de sygdomme, som hyppigt kan ses i forbindelse med POTS. Studiet undersøger POTS og CFS hos en 14-årig pige, i forbindelse med det såkaldte ASIA syndrom (Autoimmun/inflammarisk Syndrom Igangsat af Adjuvanter). I studiet konkluderes det, at den relativt høje forekomst af POTS/CFS-relaterede symptomer hos unge kvinder vaccineret med HPV-vaccinen, bør betyde at læger nøjere skal overvåge patienter med vaccinerelaterede  manifestationer af POTS/CFS-kriterier.

Opfølgende data fra HPV-vaccinens sikkerhedsovervågning vækker desuden bekymring. I USA associeres Gardasil alene med over 60% af alle bivirkninger i kvinder yngre end 30 år (inklusiv 63,8 % af alle dødstilfælde og 81,2% af alle med permanent invaliditet). Disse observationer tyder på, at HPV-vaccinens risici ikke har været fuldt ud identificeret under de indledende sikkerhedsstudier.

Studiet er ligeledes omtalt af Vaccinationsforum her:

Et nyt videnskabeligt studie gengiver en case samt litteratur om POTS efter HPV

I litteraturen er der nu beskrevet 7 cases, hvor POTS associeres med HPV-vaccinen; Blitshteyn (2014) rapporterede for nyligt seks tilfælde af POTS efter HPV-vaccination. Et dansk resume af Blitshteyns studie kan findes her:

6 tilfælde af POTS syndrom efter Human Papilloma Virus vaccination

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter