onsdag, 24. juli - 2024
ForsideMisinformationMisinformation i medierneFalsk information om kræftfri kvinder efter HPV-vaccine

Falsk information om kræftfri kvinder efter HPV-vaccine

I sidste måned skrev medierne om et 12-årigt opfølgningsstudie, der har undersøgt HPV-vaccines effektivitet. Men hvad der bliver fremhævet som en holdbar vaccine, kan meget vel være vildledende information.

I en artikel til TV2 konkluderer Kræftens Bekæmpelse, at HPV-vaccinen beskytter kvinder mod svære celleforandringer og livmoderhalskræft i mindst 12 år, baseret på studiets 2000 kvinder. Studiet startede oprindeligt i 2002 og er kendt under navnet FUTURE 2, der på daværende tidspunkt bestod af ca. 12.000 deltagere i alderen 16-23 år.

Dykker man lidt ned i studiet, opdager man dog hurtigt, at udtalelserne fra Kræftens Bekæmpelse forsimpler en noget mere kompliceret sandhed.

I studiet er der nemlig en lang række forholdsregler at tage med i betragtning. Vi nævner her nogle af de mest iøjnefaldende fakta:

 1)  Kvinder, der har haft relevante HPV-vira ved studiets start eller i løbet af de første 7 måneder (dvs. indtil alle vaccinerne var givet), er automatisk blevet ekskluderet fra studiet. Dette ses i nedenstående citat, hvor kravene til de personer, der er med i studiet omtales:

“The criteria included being seronegative and HPV DNA polymerase chain reaction (PCR)–negative at baseline (ie, start of FUTURE II) and PCR-negative through month 7 to the relevant HPV type(s) (…)”

Det virker meget besynderligt og ulogisk, da der ikke screenes for HPV-status i forbindelse med vaccination i den virkelige verden og det er således heller ikke muligt at ’sortere nogen fra’ blot fordi de allerede har visse relevante HPV-typer.

Men denne frasortering kan få stor betydning. I et af de indledende studier så man eksempelvis, at kvinder, som allerede var inficeret med en af de relevante HPV-vira på tidspunktet for vaccination, havde 44,6 % øget risiko for at udvikle celleforandringer eller livmoderhalskræft efter vaccination. Man kunne mistænke, at det er en af grundene til, at forskerne systematisk har sorteret disse kvinder fra.

 2)  Når aktører i medierne konkluderer, at der ikke er nogen kvinder, der hverken har haft celleforandringer eller livmoderhalskræft, så er det ikke den endegyldige sandhed. Hvad der ikke bliver tydeliggjort i overskrifterne er, at forskerne kun har kigget på HPV 16 og 18. De undlader helt at kigge på celleforandringer eller livmoderhalskræft forårsaget af andre HPV-typer.

Det ensidige fokus på succes, i kampen mod vaccinetyperne, understreger det problematiske i, at det er de samme firmaer og organisationer, der får lov til at stå for både markedsføringen og den objektive videnskab. Almindelige borgere er interesseret i at undgå kræft, ikke i om kræften skyldes den ene eller den anden HPV-type.

Men selvom medierne ikke nævner noget om det, så er der HPV-vaccinerede kvinder, der har udviklet forstadier til kræft i de indledende studier. Tilsvarende har vi også kunnet fortælle om en kvinde, der som 22-årig blev HPV-vaccineret lige efter at have fået taget et celleskrab, der viste at hun havde normale celler. To år senere fik hun pludselig at vide, at hun havde cancerceller af mild grad samt celleforandringer i høj grad.  Lægerne var meget forbavsede og de vira hun fik påvist var bl.a. HPV 16 og 18.

Læs hele historien her: Fik livmoderhalskræft efter HPV-vaccinen

 3)  I studiet skriver forfatterne selv, at der ikke er nok data til at udtale sig sikkert om effekten i op til 12 år, men at de blot har data nok til at udtale sig om effekten i intervallet 8-10 år. De overskrifter, der udskriger 100 pct. effektivitet i op til 12 år er derfor misvisende. Kun lidt over halvdelen af de 2000 udvalgte kvinder har på nuværende tidspunkt været til follow-up efter 10-12 år.

“(…) it must be noted that although effectiveness appears to be maintained up to 10 years, there is insucient follow-up time in the 10–12 year interval to make a conclusive claim of effectiveness beyond 10 years at this time.”

Men det er ikke kun medierne, der bringer denne vildledende information. Kræftens Bekæmpelse skriver på deres side:

“Resultaterne efter 10-12 år med den HPV-vaccine, der beskytter mod fire typer af virusset HPV som bl.a. er årsag til de fleste tilfælde af livmoderhalskræft viser, at vaccinen virker hundrede procent effektivt.”

HPV-vaccinen er, som navnet siger, en vaccine mod HPV, men studiet undersøger ikke specifikt kvindernes HPV-status. Det konkluderer kun, at ingen af dem har udviklet svære celleforandringer eller livmoderhalskræft. Desuden, som vi så ovenfor, er de kvinder, der nu bliver fulgt, ikke repræsentative for befolkningen. De er fra en nøje udvalgt gruppe, som udmærker sig ved at have haft få partnere, og for at være HPV-fri op til syv måneder efter vaccinationen. Man kan derfor højst sige noget om, hvor effektiv vaccinen er for denne specielle gruppe.

Kræftens Bekæmpelse kan ikke som den almindelige journalist påberåbe sig uvidenhed, det er bevidst vildledende reklametekst.

 4)  I artiklen hos TV2 udtaler Susanne Krüger Kjær, forskningsleder hos Kræftens Bekæmpelse, at man har “sammenlignet med en gruppe af ikke-vaccinerede kvinder, der har samme alder og samme antal seksualpartnere”. Hun undlader her at nævne, at det er en konstrueret gruppe, som man har sammensat på baggrund af forskellige datakilder. Sammenligningsgruppen er derfor ikke en ægte kontrolgruppe, men bl.a. baseret på nogle spørgeskemaer, som er sendt ud til den danske befolkning. Den er således ikke tilnærmelsesvis så gennemkontrolleret for bl.a. HPV-status på noget tidspunkt, som den vaccinerede gruppe. Desuden skulle kvinderne i FUTURE 2 have 0-4 seksualpartnere, mens det i spørgeskemaundersøgelsen drejede sig om kvinder med 1-6 seksualpartnere. Susanne Krüger Kjær vildleder både journalister og læsere.

I artiklen fremstår det desuden som om, at der i kontrolgruppen til sammenligning ville være “20 ud af 2000 ikke-vaccinerede kvinder” der i gennemsnit ville få livmoderhalskræft. Dette er også misvisende, 20 ud af 2000 (1 pct.) er risikoen for at få livmoderhalskræft gennem et helt liv, ikke kun i de 12 år fra man er 18 til 30 for eksempel.

 5)  I den ene analyse har forskerne kun set på risiko for livmoderhalskræft i en follow-up tid på 5247,9 personår. Dette virker som meget lidt, taget i betragtning at de har 2274 personer og for de andre lesionstyper har fulgt det i over 14.000 personår. Det er blot endnu et eksempel på, hvor nemt det er at manipulere med tal og statistikker og gøre dem uigennemsigtige for udenforstående.

 6)  Studiet er sponsoreret af Merck, producenten af HPV-vaccinen. Derudover har 11 ud af studiets 14 forfattere haft et direkte økonomisk bånd til Merck / Sanofi Pasteur MSD. Man bør derfor være opmærksom på, at al informationen er kontrolleret, så det kommer ud i producentens favør.

Susanne Krüger Kjær er hovedforfatter på studiet og står som det direkte bindeled mellem vaccineproducenten Merck, hvor hun er rådgiver og modtager ubegrænsede midler, og Kræftens Bekæmpelse, hvor hun er forskningsleder, og som også er prestigemæssigt investeret i vaccinen.

Kræftens Bekæmpelse har for nyligt givet et millionbeløb til sundhedsmyndighedernes ensidige reklameindsats for HPV-vaccinen, kaldet StopHPV. Dermed sidder Susanne Krüger Kjær med to hatte på, både som repræsentant for den objektive videnskab, betalt af Merck og en lobbyorganisation, som vier store ressourcer til at promovere vaccinen. Det resulterer i en lige linje med perfekt kontrol over budskabet fra producent til lobby til medierne.

Det omtalte studie kan findes her:
A 12-Year Follow-up on the Long-Term E ectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine in 4 Nordic Countries

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter