onsdag, 24. juli - 2024
ForsidePolitikLæger mod vaccinationEndnu et opråb fra læge Stig Gerdes

Endnu et opråb fra læge Stig Gerdes

Bivirkningerne i forbindelse med HPV-vaccinering har nået nye højder og nu er der endnu et opråb fra læge Stig Gerdes.

STOP HPV VACCINE NU !!!!

HPV vaccinen skal stoppes nu, hvis Folketinget ikke kan finde ud af at gøre det, må vi gøre det ved at frasige HPV vaccinen, der er i fuld gang med at invalidere en stor del af vores unge kvinder. Jeg skrev følgende til Folketingsmedlemmerne den 30.10.2013:

Kære Folketingsmedlem

Jeg finder det meget betænkeligt, at Sundhedsstyrelsen melder ud, at bivirkninger efter HPV vaccinen følges meget nøje, men realiteten er for mig at se, at de ikke offentliggør mængden af indberettede bivikninger ved HPV vaccinen. Opgørelserne jeg kender er fra den 26.08.2013, og jeg ved, at den næste opgørelse den 09.09.2013 har øget antallet af indberettede bivirkninger med 50, altså ca. 4 om dagen.

Hvorfor har Sundhedsstyrelsen ikke offentliggjort de bivirkninger, der er i fra perioden fra den 09.09.2013 og frem til d.d.? Jeg spurgte en kvindelig ansat i Sundhedsstyrelsens Bivirkningsnævn om dette, og hun svarede, det var fordi, de skulle være sikre på, at der ikke var dubletter af indberettede bivirkninger. Den tror jeg ikke på.
Fulgte Sundhedsstyrelsen bivirkningerne nøje, skulle de oplyse om disse ugentligt, med max. en uges forsinkelse. Jeg er helt sikker på, at de bevidst skjuler antallet af indberettede bivirkninger for at vildlede befolkningen, politikerne og lægerne.

Vaccinationsforum har de sidste sytten år gennemsnitlig fået anmeldt tre vaccinationsskader årligt. Efter artiklen i BT den 30.07.2013, har de på tre måneder fået over 45 anmeldte skader forårsaget af HPV vaccinen. Dette er da sigende og kræver en forklaring.

Min egen lille statistik er, at jeg siden 2009 har vaccineret 100 kvinder i alderen 12 – 35 år, og nogle få af mine patienter er blevet vaccineret hos gynækologer, så jeg vil tro i alt max. 120 kvinder fra min praksis er vaccineret siden 2009. Det har givet to patienter med alvorlige bivirkninger og 1 der udviklede kræft i livmoderhalsen, et år efter HPV vaccinen. Sidstnævnte fik taget rutineskrab som 26-årig. Holder min lille statistik på landsplan svarer det til mellem 1½ og 2 % alvorlige bivirkninger og mellem ½ og 1% cancerudviklinger i livmoderhalsen efter vaccinen. Det er skræmmende og tankevækkende, men heldigvis kan så lille et materiale ikke bruges statistisk.

Jeg håber I vil tage ovennævnte betragtninger med i Jeres vurdering, når I afgør om HPV vaccinen skal bevares eller trækkes tilbage fra markedet.

Personligt nægter jeg at give vaccinen til mine patienter, fordi jeg er 100% overbevist om at bivirkningsprofilen er meget, meget alvorlig. Den kan give myalgisk encefalopati, og jeg vil tro, den indtil nu har gjort det i over 1500 tilfælde i Danmark. I USA vaccinerer de fortsat mod HPV til trods for, at vaccinen derovre har kostet over 140 kvinder livet. Forklaringen på dette paradoks kan efter min mening kun være korruption, magtbegær og grådighed. Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Statens Seruminstitut har også i denne sag vildledt politikere, befolkningen og læger ved at omgå sandheden meget, meget lemfældigt!

Jeg vil kraftigt understrege, at vaccinen er helt unødvendig. Jeg vil derfor foreslå, at I stopper den straks, og bruger den besparelse, dette vil medføre i sundhedsvæsnet, til at hjælpe de bivirkningsramte kvinder.

Venlig hilsen

Stig Gerdes

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter