onsdag, 24. juli - 2024
ForsidePolitikVaccinationsforumÅbent brev til Astrid Kragh

Åbent brev til Astrid Kragh

Foreningen Vaccinationsforum har i starten af september skrevet et åbent brev til Astrid Kragh.

I brevet til sundhedsministeren, kalder foreningen på handling fra de danske myndigheders side, som følge af de mange alvorlige bivirkninger, efter vaccination med HPV vaccinen Gardasil.

Henvendelse fra foreningen Vaccinationsforum vedrørende HPV vaccinen.

Vaccinationsforum har indenfor den sidste måned fået ca. 35 henvendelser om alvorlige bivirkninger, som med stor sandsynlighed er opstået efter vaccination mod livmoderhalskræft.

Sundhedsvæsnet og ofrenes problem er, at ingen ved, hvad der er gået galt i deres krop –  ingen un-dersøgelser har endnu udredt disse sygdomme. Kun deres symptomer viser, at de er svært medtagne og det tankevækkende er, at symptomerne ligner hinanden meget. Dette, hvad man kan kalde ”syn-drom,” er stadig ukendt i den medicinske verden. Alle står derfor magtesløse. Har man ingen diagnose, kan der ikke findes behandling og endvidere, har man ingen diagnose, kan man heller ikke få erstatning. Mange af kvinderne kan derpå se fremti-den i møde i det sociale system og en del med førtidspension.

Vi er bekendt med, at du har fået en del sager tilsendt, hvori det er belyst hvordan denne specielle lidelse viser sig og hvad det medfører af forringet livskvalitet for de ramte.

Vi har endvidere henvendt os til Sundhedsstyrelsen den 16. august og har der forklaret, hvordan symptomerne er for en stor del af de ramte, samt hvor store problemer der er i forhold til at finde ud af en diagnose og derfor også behandling. De har vandret rundt i Sundhedssystemet fra egen læge og diverse speciallæger. Flere læger har oplyst dem om, at det skyldes HPV vaccinen, men at de ikke ved hvordan de skal behandle dem, fordi de ikke er bekendt med arten af skaden, da de ikke har set noget sådant før.

Det er tankevækkende, at der ligeledes er en praktiserende læge der nu har anmodet om et stop af HPV vaccinen. Noget man aldrig har set tidligere i Danmark.

Vi anmoder derfor om:

– Et stop af HPV vaccinen, indtil man har fundet frem til årsagerne til bivirkningerne og har hjulpet dem der er syge nu.

– Nedsættelse af et tværfaglig og uafhængigt ekspertpanel, som udreder problemet.

Der er stor sandsynlighed for, at det er nødvendigt at inddrage flere specialer, for at finde frem til hvad de fejler og hvordan de ramte kan behandles. Derfor mener vi, at følgende spe-cialer bør være repræsenteret for at få området belyst på den bedst tilstrækkelige vis:

– Neurologi – Neuropædiatri – Immunologi – Endokrinologi – Rheumatologi – Toksikologi

– Hjælp fra internationale eksperter.

– Hjælp til ofrene til at søge erstatning når diagnoserne er færdigafklaret.

Mvh For bestyrelsen i Vaccinationsforum

Vi håber, at henvendelsen fra Vaccinationsforum vil få de danske politikere og myndigheder til at tage de mange bivirkninger alvorligt. Det er på tide, at brugen af denne vaccine bliver genovervejet. -Hvorfor var det så vigtigt at få denne vaccine i brug, uden grundige forudgående undersøgelser af dens effektivitet (overfor livmoderhalskræft), samt potentielle bivirkninger? -Hvorfor har man fra myndighedernes side gennem de sidste år prøvet at skjule det reelle antal af alvorlige birvirkninger? – Og hvorfor har man ikke ønsket at oplyse de mennesker, som de prøver at sælge vaccinen til, korrekt om de potentielle risici og den reelle effektivitet?

Der er mange ubesvarede spørgsmål, og det er på tide, at der bliver skredet til handling. Det er på tide, at der kommer en reel debat og at man i fremtiden ikke lader vurderingen af vaccinen afhænge af, hvad forhandleren af Gardasil – Statens Serum Institut – mener om den; samt hvad bevægelsen Kræftens Bekæmpelse, med deres tætte bånd til medicinalindustrien, mener om den.

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter