søndag, 19. maj - 2024
ForsideVidenskabVigtig viden tilbageholdes i HPV-sagen

Vigtig viden tilbageholdes i HPV-sagen

I medierne skal vi ofte høre, at HPV-vaccinen ikke har nogen bivirkninger og at gentagne studier har bevist hvor sikker den er. Men spørgsmålet om sikkerhed er mere aktuelt end nogensinde, da vigtige studier systematisk tilbageholdes fra offentligheden.

I januar 2016 blev et videnskabeligt studie udgivet med titlen ”Behavioral abnormalities in young female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus vaccine Gardasil”. Blandt studiets otte forfattere er der bl.a. den anerkendte professor Yehuda Shoenfeld, der har udgivet mere end 1000 artikler gennem tiden.

Shoenfeld havde allerede i december 2015, under en høring i Folketinget, udtalt sig om, at tidsskrifter ikke vil offentliggøre studier, der kan vise hvilke alvorlige bivirkninger HPV-vaccinen kan give. Han havde på det tidspunkt selv oplevet at vente i ni måneder ved et tidsskrift, uden at få et svar, hvorfor han til sidste endte med at sende artiklen videre til et andet tidsskrift. Han mener derfor, at det er forkert at sige, at der ikke er beviser for, at vaccinen kan give de forskellige bivirkninger.

Det længe ventede studie bestod af fire grupper med 19 mus i hver. Den første gruppe modtog HPV-vaccinen Gardasil, den næste gruppe modtog Gardasil+pertussistoxin, den tredje gruppe modtog aluminiumadjuvans og den sidste gruppe modtog placebo med NaCl og L-histidin. Efter tre og seks måneder blev musene undersøgt ved motoriske tests. Her fandt forskerne, at både musene med Gardasil og aluminiumsadjuvans havde signifikant dårligere resultater end placebogruppen. De udviste både tegn på depression, angst og nedsat korttidshukommelse. I artiklen er konklusionen, at det ser ud til at Gardasil via dets aluminiumsadjuvans og HPV-antigener har evnen til at udløse neuroinflammation og autoimmune reaktioner, der yderligere kan føre til adfærdsændringer.

En måned efter publicering i tidsskriftet Vaccine blev studiet dog pludselig tilbagetrukket. Til at starte med stod der ikke andet, end at artiklen var ”midlertidig fjernet”. Et par uger senere blev det ændret, så der nu stod, at chefredaktøren havde anmodet om få artiklen tilbagekaldt, grundet nogle ”alvorlige betænkeligheder med hensyn til den videnskabelige validitet af artiklen”. Efter det oprindelige peer-review og accept af artikel, havde chefredaktøren samt eksterne eksperter evalueret studiet på ny og mente nu, at studiets metode var behæftet med ’alvorlige fejl’ og at artiklens påstande var uberettigede.

Men hvem er denne chefredaktør så? Dr. Gregory Poland arbejder bl.a. ved den velrenommerede Mayo Clinic i USA og har samtidig fået publiceret videnskabelige artikler om vacciner. Gennem mange år har man dog kunnet læse følgende interessekonflikt i hans artikler:

”Dr. Poland er formand for en Sikkerhedsevaluerende Komité for nye, afprøvende vaccineforsøg, der gennemføres af Merck Forskningslaboratorier. Dr. Poland tilbyder konsulterende råd om vaccineudvikling for Merck & Co. Inc., CSL Biotherapies, Avianax, Dynavax, Novartis Vaccines and Therapeutics, Emergent Biosolutions, Adjuvance, Microdermis, Seqirus, NewLink, Protein Sciences, GSK Vaccines, og Sanofi Pasteur. Dr. Poland ejer to patenter relateret til vaccine og mæslinge peptid forskning.”

Poland er dermed i meget tæt kontakt med Merck & Co., producenten af HPV-vaccinen Gardasil og sammenfaldet kan derfor synes meget pudsigt.

Desværre er det heller ikke et enestående tilfælde, at studier der omhandler bivirkninger ikke bliver publiceret.

I et nyligt studie undersøgte forskerne, ved en systematisk gennemgang, i hvilken grad bivirkninger fra de kliniske forsøg bliver publiceret. I 28 studier var det blevet sammenlignet hvordan bivirkninger fra de kliniske forsøg rapporteres i de publicerede artikler i forhold til de oplysninger der er om samme kliniske forsøg via andre informationskilder. Kun i 46 % af de publicerede artikler var der information om bivirkninger – sammenlignet med 95 % ved de ikke-publicerede dokumenter. I gennemsnit blev 64 % af bivirkningerne slet ikke nævnt i de publicerede artikler, hvorfor der er en stor underrapportering af bivirkninger, som i sidste ende går ud over alle de (forsøgs)personer, som bliver givet disse mange forskellige medikamenter.

Artiklen ”Behavioral abnormalities in young female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus vaccine Gardasil” blev endelig udgivet igen i juli 2016 af forlaget Springer. Ligeledes er der blevet udgivet en opfølgende artikel, der fokuserer på hvordan tilskud med fosfolipider kan dæmpe en vaccinefremkaldt depressions-lignende adfærd hos mus. Det anvendte kosttilskud indeholdt desuden omega 3 fedtsyrer, der i andre studier har vist en positiv effekt på hjernen ved aluminiumsfremkaldte bivirkninger. Forskerne formoder, at patienter, der oplever vaccinerelaterede neurologiske symptomer, også med fordel kan anvende tilskud med fosfatidylcholin som behandling.

Desværre har ingen af de store sundhedsorganisationer gjort noget for at oplyse om disse meget vigtige nyheder.

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter