søndag, 19. maj - 2024
ForsidePolitikLæger mod vaccinationGøtzsche kritiserer EMA

Gøtzsche kritiserer EMA

I starten af januar 2017 fik Peter Gøtzsche udgivet en artikel i det norske ’Tidsskriftet’. Heri nævner han flere kritisable punkter i EMA’s håndtering af sagen med HPV-vaccinen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) fik i juli 2015 til opgave at undersøge om HPV-vaccinen i sjældne tilfælde kunne forårsage alvorlige neurologiske skader. Henvendelsen blev rettet efter at flere piger med begrundet mistanke var blevet stærkt skadet efter at have modtaget HPV-vaccinen.

EMA konkluderede kort efter, at der ikke var nogen sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS (hvilket vi skrev en artikel om her).

I rapporten havde EMA en meget specifik agenda med at ubegrundet kritisere den anvendte forskning, som bl.a. gik ud over ph.d og læge, Louise Brinth, fra Synkopecenteret på Frederiksberg.

I maj 2016 sendte det uafhængige Cochrane Institut så en klage til EMA, hvor rapporten blev kaldt uacceptabel og med ringe videnskabeligt håndværk.

Michael Dupont, formand for Lægeforeningens Lægemiddel- og Medicoudvalg, udtalte til Politiken, at EMA i deres rapport var ”motivfortolkede, og det bør en myndighed ikke gøre. [Louise Brinth] er seriøs og har foretaget seriøse iagtagelser, der bør efterprøves”.

Ved denne lejlighed udtalte Kim Varming, ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital og ekspert i klinisk immunologi, at der heller ikke er bevis for at HPV-vaccinen kan redde liv, som direktøren fra Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, flere gange har givet udtryk for. Dette på trods af at styrelsen godt ved, at effekten ikke er dokumenteret. Med flere eksempler anklagede Varming derfor Søren Brostrøm for videnskabelig uredelighed. Både den internationalt fremtrædende professor i Canada, Christopher Shaw, samt overlæge, Karsten Juhl Jørgensen fra Cochrane Instituttet, var enige med Kim Varming i denne iagttagelse.

I juli 2016 svarede EMA på henvendelsen fra Cochrane Institutet, men afviste al kritik. Om dette skriver Gøtzsche, at: ”Agenturets svar på vor klage var på flere punkter enten forkerte, alvorligt misvisende eller irrelevante for den kritik, vi havde rejst”. Dette fik derfor blot Cochrane Instituttet til at sende en klage til EU’s ombudsmand i oktober 2016. Sidst da Cochrane Instituttet klagede over EMA’s rolle, gik der dog fire år før der kom svar, så sagen bliver formentlig ikke afgjort foreløbig.

Gøtzsches nylige artikel i Tidsskriftet får på ny startet debatten. Heri skriver han om nogle af de vigtigste kritikpunkter i deres klage.

Han nævner bl.a. det dårlige håndværk, som ”kunne have været skrevet af et PR-bureau” og som primært var identisk med medicinalfirmaernes vurderinger. Agenturet tillod desuden at medicinalfirmaerne udelod en fjerdedel af vaccineforsøgene i deres analyser samt havde nogle helt utilstrækkelige søgninger fra deres databaser. Det bliver også nævnt hvordan EMA undlod at påpege det grundlæggende problem ved den placebo-gruppe, som de tillod, hvilket er i strid med god videnskabelig praksis i en sådan grad, at de anser det for at være decideret videnskabelig uredeligt. Heller ikke agenturets politik om interessekonflikter blev overholdt.

Læs selv hele gennemgangen her:

Hvad ved vi om sikkerheden af HPV-vaccinerne?

SENESTE ARTIKLER

Logo

Abonner på vores Nyhedsbrev –
Subscribe to our Newsletter